Intentieverklaring

Fijn dat je de intentieverklaring wilt tekenen. Je kunt hem hier downloaden. Vervolgens kun je het formulier printen, invullen en ondertekenen.
Het ingevulde fomulier kan via een van de volgende methoden opgestuurd worden:

  • per post naar Herenboeren Soest, Peter de Molijnlaan 19, 3764 SB Soest.
  • inscannen en toevoegen aan formulier hieronder of emailen naar: soest@herenboeren.nl
  • met sommige PDF-lezers (Adobe Acrobat DC) kun je ook invullen en ondertekenen (menu > gereedschappencentrum > invullen & ondertekenen). Vervolgens toevoegen aan formulier hieronder of emailen naar: soest@herenboeren.nl

Bij voorbaat dank.